Sales office

Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 2
37-220 Kańczuga
Poland

Head office

Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Poland

Factory

Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o.
ul. Przedmieście Płuskie Wschód 154
23-420 Tarnogród
Poland

Factory

Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 1
27-200 Starachowice
Poland