Zapytania ofertowe

W związku z realizacją zamówień przez:

Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o.

W ramach poddziałania

„Wsparcie inwstycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub rozwój”

objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W oparciu o zał. nr 3 do umowy przyznania pomocy /

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.

Do pobrania w wersji PDF – zapytania ofertowe.