„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W latach 2016/2017 spółka zrealizowała zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków publicznych, była to:

Operacja mająca na celu uruchomienie produkcji wiśni EKO mrożonej w oparciu o zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych w zakładzie w Tarnogrodzie,

zakres dotyczył zakupu: podajnika wibracyjnego szt. 1, drylownicy do wiśni szt. 1, regałów drive In kpl. 1., cel i efekty realizacji operacji zostały osiągnięte.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.