„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu „Wprowadzenie nowych produktów i innowacyjnych procesów w zakresie pakowania ekologicznych mrożonek owocowych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.