„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu

„Wprowadzenie innowacyjnych procesów w zakresie magazynowania owoców i warzyw mrożonych ekologicznych w zakładzie”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.