„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu:

„Wprowadzenie systemów poprawiających efektywność wykorzystania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji optymalizacji pracy instalacji chłodniczej”.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.